HAKKIMIZDA

Şirketimiz Eman Enerji Ltd. Şti. olarak 2014 Yılında kurulmuştur. Katı atık depolama, ayrıştırma ve atıktan elektrik enerjisi üretimi üzerine faaliyet gösteren işletmemiz, gerçekleştirdiği proje sayesinde Mersin İli Katı atık depolama sahasına geridönüşüm tesisi kurmayı hedeflemektedir. Bu tesis sayesinde varolan atıklar metal, plastik, organik madde vb. olarak ayrıştırılacak ve doğaya geri kazandırılabilir hammaddelere dönüştürülecektir. Ayrıca geri dönüşümmün diğer bir aşaması olarak, depolama sahalarında oluşturulacak gaz sayesinde, Elektrik Enerjisi üretimi sağlanacaktır. Proje Çevre dostu ve Mersin için Büyük bir proje niteliği taşımaktadır. Kurulacak tesis sayesinde üretilen elektrik enerjisi enerji nakil hatları sayesinde şebekelere verilecektir. İşlemler sonucu oluşacak atıklardan solucanlar yardımıyla organik gübre üretilerek organik tarımın hizmetine sunulacaktır.


Eman Enerji olarak Çevreye, Doğaya, Ekonomiye ve Mersin'e katma değeri yüksek böyle bir projeyi hayata geçirecek olmaktan büyük mutluluk duymaktayız.

MİSYONUMUZ

Eman Enerji olarak misyonumuz; insanın varoluşunun yarattığı enerji ihtiyacını minimize ederek, sürdürülebilir iş modelleri yaratarak inovatif projeler geliştirmektir. Bu maksatla tüm faaliyetlerimizde amacımız kurumsallaşmış bir organizasyon yapısı içinde, önce çalıştığımız konunun bilgi ve donanımına sahip olup ardından uygulamaya geçmektir. Tüm faaliyet alanlarında önceden planları yaparak cesaretli ve hedef odaklı olarak hızla ilerlemeye gayret gösteriririz.


VİZYONUMUZ

Eman Enerji; Günümüzde hızla artane nerji ihtiyaçlarını temiz , çevreye ve insan sağlığına duyarlı ve sürdürülebilir enerji üretim yöntemleri bulma ve geliştirmeyi vizyon edinmiştir.